Spolupracujeme s univerzitami napříč republikou: školení, praxe i stáže

 

Důležitou součástí našeho působení je podpora studentů a partnerství s vysokými školami. Pořádáme školení, kongresy, soutěže pro studenty a zájemcům nabízíme i praxi nebo stáž. Jen za poslední rok jsme dali šanci 7 studentům, aby u nás stáž absolvovali.  

Spolupráce se sdružením ELSA 

Od roku 2008 spolupracujeme s Evropským sdružením studentů práv – ELSA. Jedná se o neziskovou organizaci, která funguje od roku 1981. ELSA působí ve 43 zemích Evropy a sdružuje více než 69 000 studentů. Naše spolupráce spočívá v tom, že ELSA rozšiřuje povědomí o software CODEXIS ACADEMIA. Každý rok v září pořádá školení, kdy zvolí zástupce za každou fakultu a my je naučíme pracovat s CODEXISem do všech podrobností. Absolventi tohoto školení od nás obdrží certifikát a mohou školit i další studenty na svých fakultách. ELSU dále podporujeme v jejích aktivitách a poskytujeme jí příspěvek na činnost. Nedílnou součástí partnerství jsou i vzájemné pozvánky na akce a kongresy nebo propagace soutěže Ukaž svou kreativitu pro studenty práv. 

Adéla Chloupková, prezidentka sdružení ELSA, se vyjádřila následovně: Spolupráce s ATLAS GROUP je jedna z nejdéle trvajících, které jsme k dnešnímu dni navázali. Školení, které pořádáme, se mezi studenty právnických fakult v České republice v posledních letech těší velkého zájmu a stává se nutnou součástí IT znalostí, které by právník měl mít. Se spoluprací jsme spokojeni a těšíme se na veškeré úspěchy, které nás čekají v následujících letech.“ 

CODEXIS ACADEMIA na právnických fakultách 

CODEXIS ACADEMIA je komplexní systém navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva. K používání ho poskytujeme studentům právnických fakult Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity, Západočeské univerzity v Plzni nebo Univerzity Palackého v Olomouci zdarma. 

Software je zapojen do výuky a je součástí volitelných i povinných předmětů. Obsahem přednášek je praktické využití systému, kdy se studenti učí vyhledávat právní informace v jednotlivých předpisech i odborné literatuře. Cílem je, aby studenti uměli nejen informace hledat, ale zároveň zvolit ty, které jsou kvalitní a relevantní pro řešení konkrétních situací.  

Vývoj a IT příležitosti 

Naše vývojové oddělení spolupracuje se středními školami i univerzitami, které mají v nabídce IT obory. Mezi partnery patří například Ostravská univerzita nebo Vysoká škola Báňská. Dáváme příležitost studentům IT oborů, aby se mohli podílet na vývoji produktů a zapojit se do reálné práce už během studia. Studenti u nás mohou absolvovat praxi, stáž, ve spolupráci s námi psát bakalářskou nebo diplomovou práci, a pokud jsou dostatečně šikovní, mohou k nám nastoupit i na hlavní pracovní poměr.  

Takovým příkladem je právě Marek Svatoš. Začínal u nás jako stážista a dnes je kolegou na plný úvazek. Svou stáž popsal takto: „Hlavní náplní stáže byla tvorba nových a vysekávání stávajících častí CODEXISu do microservices. Během stáže jsem nejvíce práce udělal na sledovaných dokumentech, oblíbených dokumentech nebo na novém kalendáři. Po ukončení studia jsem rád plynule přešel na plný úvazek. Protože mě práce bavila, více než studium, těšil jsem se až se budu moct konečně věnovat programování na 100 %. Díky tomu se následně zrychlil můj rozvoj a zlepšil přehled ve vývoji.  

Studenty ekonomických oborů vítáme také 

Na stáže přijímáme i studenty ekonomických oborů, zejména marketingu a obchodu. Nabízíme jim možnost převést získané zkušenosti do praxe. Studenti nám pomáhají se správou sociálních sítí, s grafickými návrhy, se psaním článků i s produktovými kampaněmi. 

Karolína Slabová, která je stážistkou na produktovém marketingovém oddělení, u nás píše i diplomovou práci. Pokud jde o její zkušenost ve společnosti, řekla: Náplní mé práce je zhotovování nejrůznějších analýz a příprava možné marketingové strategie pro produkt MDSO. Dále vyhotovuji různé úkoly, které se přímo týkají marketingu nebo copywritingu, jako například podklady pro kampaně a podobně. Spolu s pracovní příležitostí jsem dostala také možnost zpracovat v ATLAS GROUP svou diplomovou práci, která se přímo zaměřuje na tvorbu marketingové strategie pro tuto společnost. Jsem moc ráda za to, jakou příležitost jsem zde dostala. Práce mě naplňuje a vše navíc doplňuje skvělý kolektiv, který je přívětivý a dokáže mi předat spoustu zkušeností, které určitě využiji v budoucnosti.“