Získali jsme certifikát ISO na bezpečnost našich produktů

Bezpečnost našich produktů? Stoprocentní. V ATLASu je ochrana dat zákazníků na prvním místě. Mimo jiné to dokazuje i nově získaný certifikát ISO.

Každým dnem se objem dat spravovaných na cloudových uložištích zvyšuje. Roste i počet kybernetických útoků, což vede k nejistotě a otázkám vztahujícím se k tomu, co se s daty děje při přenosu? Komu jsou k dispozici? Jak zajistit ochranu dat? Jak přesvědčit klienty, že jim nabízíme lepší ochranu než konkurence?

V ATLASu jsou data zákazníků vždy v bezpečí. Nyní jsme získali další certifikáty, které to dokazují. Implementovali jsme náležitá bezpečnostní opatření pro prevenci a zamezení kybernetických hrozeb napříč celou organizací. Získali jsme akreditovanou certifikaci ČSN EN ISO/IEC 27001, která zajišťuje informační bezpečnost, kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí (ISMS).

Dále máme certifikaci na normu ISO/IEC 27017, která se zaměřuje na zabezpečení cloudových služeb a normu ISO/IEC 27018, která se zaměřuje na ochranu osobních údajů v cloudovém uložišti.

Těmito normami svým klientům ukazujeme, že je náš přístup k řízení a správě jejich osobních údajů svědomitý a zodpovědný. Ujišťujeme je, že jsou jejich data chráněna před kybernetickými hrozbami těmi nejaktuálnějšími a nejnovějšími ovládacími prvky.

A v neposlední řadě se nám v mnoho případech i zjednodušují obchody, protože mnoho zahraničních firem nebo zástupců státní správy tyto normy přímo vyžadují.