Vzděláváme v oblasti práva, aneb s námi se v nových vyhláškách neztratíte 

Právní sektor je vel a složíte prostředí. Pro mnoho obcí nebo podnikatelů může být náročné udržet krok s novými zákony a vyhláškami. Proto pořádáme webináře, které seznamují naše účastníky s legislativními změnami a novinkami!

Advokátní kancelář 3ADVOKATI 

Začátkem roku jsme zrealizovali tři webináře ve spolupráci s advokátní kanceláří 3ADVOKATI. První z nich se pořádal pro klienty CODEXIS a zaměřil se na problematiku Obecní samosprávy Zákon o místních poplatcích a jeho dopady. Pozitivní ohlasy nás motivovaly k rozšíření našeho vzdělávacího programu. Proto spolupráce se 3ADVOKATI pokračuje i nadále a proběhly již další dva webináře, a to na téma Záludnostmi Zákoníku práce. Celkem jsme na nasčítali 950 účastníků. 

Zákon o kybernetické bezpečnosti s Adamem Kučínským 

V květnu nás čekají další dva webináře – NIS2 a návrh Zákona o kybernetické bezpečnosti. Tento zákon je momentálně v legislativním procesu. Ředitel odboru regulace NÚKIB a spoluautor návrhu Zákona o kybernetické bezpečnosti, Adam Kučínský, však uvede účastníky do této problematiky a připraví je na nové směrnice. Více informací na webových stránkách CODEXIS.  

Nabité plány 

V průběhu roku plánujeme více webinářů, které se budou dotýkat širokého spektra právních témat. V červnu se opět spojíme s advokátní kanceláří 3ADVOKATI, tentokrát na téma Judikatura pracovního práva. V září se uskuteční webinář s účetní firmou Nastejnelodi.cz a ta budoucím účastníkům poví, jak dostat z firmy milion. Společně se vzdělávací a poradenskou společností CATANIA GROUP v oblasti veřejné správy, pohledávek a procesního řízení chystáme půldenní webinář, který proběhne v listopadu na téma Obecné závazné vyhlášky, místní poplatky a jejich vymáhání.  

CODEXIS webináře 

Mimo to pořádáme pravidelné měsíční webináře pro náš právní software CODEXIS. 
Proč je pořádáme? Seznamujeme naše klienty s CODEXIS a učíme je využívat veškeré funkce. Díky tomu se budou v právním softwaru lépe orientovat, využívat jeho potenciál na maximum a zároveň si ulehčí celý pracovní proces. 


Nastínili jsme jak odškolené, tak i ty nadcházející webináře.
Tímto to ale nekončí. Vzhledem k velkému zájmu a kladným ohlasům plánujeme zavést tematické webináře s jednou externí firmou měsíčně. O tématech budou rozhodovat sami účastníci! 

Sledujte webové stránky CODEXIS, kde pravidelně zveřejňujeme informace o nadcházejících webinářích!